غلامعباس عرفانی
عقب نشینی از اصول، هرگز!
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) - گروه تاریخ (تدوینگر)

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

عقب نشینی از اصول، هرگز!

‏ما این درس را گرفته بودیم که اگر در مقابل عراقی ها کوتاه بیاییم، آنها هر بار جلوتر‏‎ ‎‏می آیند و چیزهای دیگری از ما مطالبه می کنند؛ اما با مقاومت ـ گرچه در بسیاری از‏‎ ‎‏موارد برای ما گران هم تمام می شد ـ عراقی ها به زانو در می آمدند و مجبور به توقف‏‎ ‎‏می شدند و از اینکه خواسته های جدیدی از ما داشته باشند منصرف می شدند. برای‏‎ ‎‏مثال، اردوگاهی کنار اردوگاه ما بود که ما را هم بعدها به آنجا منتقل کردند. این اردوگاه‏‎ ‎‏فرماندهی داشت که به خاطر مقاومت بسیار زیاد بچه ها به ذلت کشیده شده بود و‏‎ ‎‏خطاب به بچه های اسیر ایرانی گفته بود: شما اگر قول بدهید که مرگ بر صدام نگویید،‏‎ ‎‏من سربازانم را مجبور می کنم خادم شما باشند.‏

‎ ‎