محمد گیتی
اعتقاد بیشتر می‏شد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) - گروه تاریخ (تدوینگر)

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

اعتقاد بیشتر می‏شد

‏هر کدام از بچه ها مبلّغ افکار و ایده های حضرت امام بودند و این باوری بود که بر اساس‏‎ ‎‏آن حرکت می کردند و به قول معروف تبلیغ عملی داشتند. تبلیغ کلامی واقعاً نیاز نبود،‏‎ ‎‏چون همه به این مسأله اعتقاد داشتند و رفتارشان در مسیر خواسته های حضرت امام‏‎ ‎‏بود. با حفظ این ارزشها، محیط اسارت ما محیطی منحصر به فرد شده بود و بچه ها‏‎ ‎‏باورهایی را که در ایران داشتند حفظ کرده بودند. الآن، شاید به خاطر برخی گرایشات‏‎ ‎‏سیاسی یا تغییر شرایط زندگی، کسانی که دیروز در زمرۀ بچه های جبهه بودند تا حدودی‏‎ ‎‏تغییر رویّه داده باشند، ولی در اردوگاههای اسارت، هرکس هر باوری را که نسبت به‏‎ ‎‏انقلاب و امام داشت، نه تنها حفظ کرده بود، عملاً هم به ترویج آن اقدام می کرد؛ لذا‏‎ ‎‏هیچ یک از ارزشهایی که بچه ها به آن معتقد بودند دستخوش تغییر و تحول نشد و‏‎ ‎‏هیچ گونه تنزلی پیدا نکرد؛ برعکس، ارتقا یافت و پیشرفت کرد. مخصوصاً، اعتقاد به نظام‏‎ ‎‏و حضرت امام هر روز بیشتر می شد.‏

‎ ‎