محمد شبان بابایی
کار غیرقانونی در اردوگاه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) - گروه تاریخ (تدوینگر)

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

کار غیرقانونی در اردوگاه

‏یک روز افسری از استخبارات عراق به اردوگاه آمده بود. وقتی ما را برای شنیدن حرفهای‏‎ ‎‏او جمع کردند گفت: من چند مطلب مهم را می خواهم با شما در میان بگذارم... . اتفاقاً، در‏‎ ‎‏خلال صحبتهایش از امام یاد کرد و بچه ها فوری سه صلوات بلند فرستادند. او گفت: من‏‎ ‎‏که اسم پیغمبر را نیاوردم، برای چه صلوات فرستادید؟ گفتیم: شما اسم رهبر ما را آوردید‏‎ ‎‏و ما هم صلوات فرستادیم. گفت: شما کار غیر قانونی کردید. بعد عده ای از بچه ها را‏‎ ‎‏اذیت کردند و آنها را زدند، ولی هیچ کدام حاضر نشدند به امام توهین کنند. حتی یکی از‏‎ ‎‏بچه های اصفهان را که یک دستش معلول بود، زدند و گفتند: به امام توهین کن، ولی او‏‎ ‎‏گفت: من توهین نمی کنم. او حتی یک بار هم حاضر به توهین نشد.‏

‎ ‎