عیسی نریمیسایی
بگویید خمینی فلان!
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) - گروه تاریخ (تدوینگر)

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

بگویید خمینی فلان!

‏در بازجوییهایی که در اردوگاههای اسارت انجام می شد، اسم چند نفر را می خواندند و‏‎ ‎‏آنها را از اسرا جدا می کردند و به اتاق فرماندهی یا به شکنجه گاه می بردند و از آنها‏

‏می خواستند که حتماً به امام ناسزا بگویند. من خودم شاهد این صحنه ها بوده ام. یک روز‏‎ ‎‏چند تن از رفقا را که ده ـ دوازده نفر بودند به مقر فرماندهی بردند. عراقی ها آنها را‏‎ ‎‏بشدت با کابل و باتوم و مشت و لگد زدند و گفتند: بگویید خمینی فلان! بچه ها ساکت‏‎ ‎‏بودند و کتک می خوردند و از بدنشان خون جاری بود، جراحتها و زخمهای شدیدی بر‏‎ ‎‏بدنهاشان وارد می شد، ولی هیچ کدام لب باز نمی کردند.‏

‎ ‎