عیسی نریمیسایی
کلام امام را بدون تأمل نمی گذاشتیم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) - گروه تاریخ (تدوینگر)

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

کلام امام را بدون تأمل نمی گذاشتیم

‏دوستان آزاده برای حرفهای امام ارزش و موقعیت خاصی قائل بودند. اگر رادیو پیامی از‏‎ ‎‏حضرت امام پخش می کرد، گروه خبر این پیام را می نوشتند و در آسایشگاهها‏‎ ‎‏می خواندند. هر اسیری که این پیام را می شنید، پرواز می کرد و احساس می کرد یک نوع‏‎ ‎‏ارتباط قلبی با امام پیدا کرده است؛ لذا دوباره با روحیه ای مضاعف  آماده می شد سختیها‏‎ ‎‏و شکنجه های اسارت را تحمل کند. حالا اگر این شخص پیام حضرت امام را با صدای‏‎ ‎‏حضرت امام و به طور مستقیم از رادیو می شنید، دیگر در پوست خود نمی گنجید. یا اگر‏‎ ‎‏از طریق تلویزیون عراق تصویری از امام می دید، یا دو ـ سه جمله از امام می شنید، گویی‏‎ ‎‏امام زمان خودش را ملاقات کرده و به طرز عجیبی شاد می شد و سرور قلبی خاصی پیدا‏‎ ‎‏می کرد. ما در ایران که بودیم ممکن بود وقتی صحبت امام را می شنیدیم، حساسیت‏‎ ‎‏زیادی نشان ندهیم یا خیلی معمولی گوش کنیم و به عمق مطالب توجه زیادی نداشته‏‎ ‎‏باشیم، اما در اسارت اینطور نبود. زمانی که پیام امام به دست ما می رسید یا صحبت امام‏‎ ‎‏را پخش می کردند، ما با تمام وجود به آن سخن گوش می دادیم و ششدانگ حواسمان‏‎ ‎‏متوجه آن بود؛ حتی یک حرف از کلام امام را بدون تأمل نمی گذاشتیم و آن را به دقت‏‎ ‎‏تفسیر و تحلیل می کردیم.‏

‎ ‎