علی اصغر صالح آبادی
آماده برای پایداری
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) - گروه تاریخ (تدوینگر)

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

آماده برای پایداری

‏درباره موضوع آزادگان و امام، باید گفت که ما و بقیه دوستان آزاده، از همان ابتدا که به‏‎ ‎‏اسارت درآمدیم، عشق به امام در وجودمان موج می زد و همه این آمادگی را داشتیم که‏‎ ‎‏برای دفاع از انقلاب و امام، شکنجه های مختلف را تحمل کنیم. گرچه می دانستیم برای‏‎ ‎‏دفع ظلم و شکنجه دشمن، اهانت ظاهری به حضرت امام و بیان کلماتی که بیان کننده‏‎ ‎‏این معنا باشد از جهت شرعی اشکال ندارد، ولی ما همین را هم نمی توانستیم بپذیریم،‏‎ ‎‏دوستان به خاطر عشقی که به امام داشتند در مقابل فشارهای دشمن مقاومت می کردند.‏

‏یادم هست دو تن از افسران ارتش بودند که در عملیات رمضان اسیر شده بودند و‏‎ ‎‏عراقی ها آنها را خیلی اذیت و آزار می کردند و به آنان فشار می آوردند که به هر صورتی‏‎ ‎‏شده علیه امام شعار بدهند، ولی آنها تمام شکنجه ها را تحمل می کردند و کوچک ترین‏‎ ‎‏کلمه ای علیه امام بر زبان نمی آوردند.‏

‏در بعضی از اردوگاهها، کسانی بودند که در ابتدای جنگ اسیر شده بودند؛ مثلاً افراد‏‎ ‎‏غیر نظامی که لب مرزها زندگی می کردند یا بعضی از نیروهای قدیمی ارتش و‏‎ ‎‏ژاندارمری مستقر در پاسگاه های مرزی که تمایلی به رژیم طاغوت داشتند. اینها‏‎ ‎‏گروههایی را در مخالفت با امام و نیروهای انقلابی تشکیل داده بودند و برای همین،‏

‏اردوگاه به دو گروه تقسیم شده بود: یک گروه به شدت پایبند به خواسته های امام؛ و یک‏‎ ‎‏گروه هم در مقابل آنها. با این حال، اکثریت دوستان آزاده با تمام وجود به امام ابراز علاقه‏‎ ‎‏و محبت می کردند و تنها آرزویشان این بود که مجدداً به ایران برگردند و به محضر امام‏‎ ‎‏برسند.‏

‎ ‎