جهانگیر صفری
چهل روز عزای عمومی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) - گروه تاریخ (تدوینگر)

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

چهل روز عزای عمومی

‏ما از طریق رادیو مطلع شدیم که امام رحلت کرده اند. بعد از اطلاع از این خبر، اوضاع و‏‎ ‎‏احوال اردوگاه را واقعاً نمی توان توصیف کرد. فقط همین را می توانم بگویم که ما تا چهل‏‎ ‎‏روز عزای عمومی اعلام کردیم و طی این مدت همه گریان و محزون بودند. با بچه ها قرار‏‎ ‎‏گذاشته بودیم که هرکس خودش یک ختم قرآن به روح امام هدیه کند. هیچ کس حال و‏‎ ‎‏حوصله صحبت با دیگری را نداشت و همه چون یتیمانی بودند که عزیزترین کس خود‏‎ ‎‏را از دست داده باشند. هر کس در گوشه ای کز کرده بود و گریه می کرد. مسئول اردوگاه‏‎ ‎‏هم رفته بود و با عراقی ها صحبت کرده بود که در این چهل روز کاری به کار اسرا نداشته‏‎ ‎‏باشند و مزاحم عزاداری ما نشوند؛ چون بچه ها وضع روحی درستی نداشتند و اگر‏‎ ‎‏می خواستند آنها را اذیت کنند ممکن بود شورش کنند و اتفاقاتی بیفتد که برایشان‏‎ ‎‏دردسر ایجاد کند. آنها با دیدن وضعیت اسرا حساب کار خودشان را کردند و کاملاً خود‏‎ ‎‏را کنار کشیدند و بچه ها را در برگزاری این مراسم آزاد گذاشتند. بعد از آن عزاداری‏‎ ‎‏چهل روزه، بچه ها آرام آرام غم فقدان امام را پذیرفتند. ‏

‎ ‎