فهارس
فهرست تفصیلی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) - گروه تاریخ (تدوینگر)

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

فهرست تفصیلی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

عنوان‏صفحه‏

‏ ‏

داوود عباس زاده‏··· 1‏

‏     به یاد بلال پیامبر··· 1‏

‏     نوبت دیدار عکس امام··· 2‏

‏     عجز دشمن··· 2‏

‏     میوه شیرین وحدت··· 3‏

‏     شکنجه آری! توهین هرگز!··· 3‏

‏     درماندگی دشمن··· 4‏

‏     امام شناسان واقعی··· 4‏

‏     رادیو و ارتباط با ایران··· 4‏

‏     احترام فرمانده··· 5‏

‏     فرزندانتان می آیند··· 5‏

‏     پدربزرگ··· 6‏

‏     نگران کننده ترین خبر··· 6‏

‏     بدترین اتفاق··· 6‏


‏     وجود امام، مایه مقاومت··· 7‏

علی علیدوست قزوینی‏··· 9‏

‏     دیگر بغدادی نخواهد ماند··· 9‏

‏     اولین ضربه روحی··· 10‏

‏     افسر عراقی دیگر برنگشت··· 10‏

‏     بی ادب با صدای بچه ها ساکت شد··· 10‏

‏     عمامه رسول الله ، عمامه خمینی!··· 11‏

‏     ژنرال عراقی دست و پایش را گم کرد··· 11‏

‏     صلوات بزرگ!··· 12‏

‏     بالاخره کسی شعار نداد··· 13‏

‏     تو گفتی خمینی عین!··· 13‏

‏     فکر کردیم پوست بدنش را کنده اند··· 14‏

‏     بافته هایشان را پنبه می کردیم··· 14‏

‏     مشت محکم··· 15‏

‏     حماسه بوتراب··· 15‏

‏     بوسه بر نامه ها··· 16‏

‏     من بر این بوسه افتخار می کنم··· 16‏

‏     سخنرانی روی کاغذ سیگار··· 17‏

‏     برنامه دهه فجر··· 17‏

‏     سلول انفرادی، پاداش از خودگذشتگی··· 18‏

‏     سخنرانیهای ابوترابی··· 18‏

‏     عکس در ساعت مچی··· 19‏

‏     هفته نامه··· 19‏

‏     چهره امام را مجسم کنید··· 19‏

‏     توسل··· 20‏


‏     شادی بعثیها··· 20‏

‏     هق هق گریه··· 20‏

‏     دیگر هیچ چیز مهم نیست··· 21‏

‏     خبر آرامش بخش··· 22‏

‏     چهل روز عزاداری در اردوگاه··· 22‏

‏     تو عیسایی! تو موسایی!··· 22‏

‏     ناله بچه ها بلند می شد··· 23‏

‏     مسیر بازگشت: مرقد امام، زیارت رهبر، وطن··· 23‏

سید ابراهیم ظهوری‏··· 25‏

‏     استقبال از اسیران··· 25‏

‏     بهای آب و غذا··· 25‏

‏     صلوات بر امام، هنگام سخنرانی وزیر ارشاد عراق··· 26‏

‏     پاکت سیگار، رسانه دوران اسارت!··· 26‏

‏     بچه ها چگونه عکس امام را کشیدند؟··· 27‏

‏     بی خبری دشمن··· 27‏

‏     تناسب بین امام و طرفدار او··· 27‏

‏     حزب اللهی، حرام خور نیست··· 28‏

‏     شکنجه گران بخشش خواه··· 28‏

‏     عکس امام به همراه استوار عراقی··· 29‏

‏     روز رحلت امام··· 30‏

‏     صحنه های سوزناک··· 30‏

‏     جانشین امام··· 31‏

‏     اگر می خواهی چیزی بگویی به این سید بگو!··· 31‏

‏     ابوترابی نماینده واقعی امام··· 32‏

‏     سخن امام کافی بود··· 32‏


‏     ارتشیان مقاوم··· 33‏

‏     طراحی با پتو و صابون!··· 34‏

الیاس عارفزاده‏··· 35‏

‏     ارادت برادر ارتشی··· 35‏

‏     توجیه تجاوز!··· 36‏

‏     رسانه در اسارت··· 36‏

علی اکبر هاشمی‏··· 39‏

‏     تلاش بیهوده··· 39‏

‏     من مصاحبه می کنم!··· 39‏

‏     من سرباز امام خمینی(س) هستم··· 40‏

‏     گریه و روزه برای اشتباه سهوی··· 41‏

‏     بی خبری و جهل تا کجا··· 42‏

‏     کلافه شدن افسر عراقی··· 42‏

‏     قسم دشمن به قرآن··· 43‏

‏     مُهری از مِهر··· 44‏

‏     پاهای سوخته··· 44‏

‏     نقشه های بر باد رفته··· 44‏

‏     اعتراف دکتر عراقی··· 45‏

‏     دعای توسل··· 45‏

‏     عاشورایی دیگر··· 45‏

‏     زیارت مرقد امام در اولین فرصت··· 46‏

کمال فتاحی‏··· 47‏

‏     اعلامیه توهین آمیز··· 47‏

‏     ما هم عاشق امام خمینی(س) هستیم··· 48‏

‏     رایحۀ کلام امام··· 49‏


‏     آرامش پیش از طوفان··· 50‏

‏     تو که نمی توانی انکار کنی!··· 51‏

‏     صلواتهای دشمن شکن··· 51‏

‏     روز هجران··· 52‏

علی سرداری‏··· 55‏

‏     پاداش نوحه خوانی در اردوگاه الانبار··· 55‏

‏     مرا هم ببرید··· 56‏

‏     چهار دست و پا راه می رفتیم··· 56‏

‏     انت خمینی؟!··· 56‏

‏     آدم استثنایی در اردوگاه··· 57‏

‏     گویی وحی نازل شد··· 57‏

‏     دانشی که تمام نمی شد··· 58‏

‏     همه فعالیتها فرهنگی بود··· 58‏

‏     شارژ یک ماهه··· 59‏

‏     عکسی که از هفت خوان رستم گذشت··· 59‏

‏     باز هم کتک··· 59‏

‏     می خواستیم روزنه ای به روی شما باز کنیم··· 60‏

‏     ناراحتی سران عرب··· 60‏

‏     خبر بیماری امام··· 60‏

‏     نذرهای اردوگاهی!··· 61‏

‏     مسابقه بدهید!··· 61‏

‏     بروید، نخواستیم!··· 61‏

‏     دوباره روزنامه ها را جمع کردند!··· 62‏

‏     عشق زندگی بخش··· 62‏

‏     فلانی ما را آدم حساب نکرده··· 63‏


غلامعباس عرفانی‏··· 65‏

‏     در خدمت ظلم··· 65‏

‏     شما اسیرید یا ما؟··· 65‏

‏     عقب نشینی از اصول، هرگز!··· 66‏

‏     عزای بزرگ··· 66‏

‏     فرشته نجات··· 68‏

‏     مرد خیلی بزرگ··· 68‏

‏     آرامش بخش اردوگاه··· 69‏

سید محمدحسین موسوی‏··· 71‏

‏     اولین مقاومت··· 71‏

‏     الموت للصدام··· 71‏

‏     دستخط امام در آسایشگاه··· 72‏

‏     جویندگان رادیو!··· 72‏

‏     استفاده از رادیو··· 73‏

‏     ألا بذکرالله تطمئن القلوب··· 74‏

‏     رفاه زدگی و خطر آن··· 74‏

‏     قطره ای از رحمت الهی··· 74‏

محمد گیتی‏··· 77‏

‏     برخورد اول··· 77‏

‏     توقیف یک ماهه··· 78‏

‏     حفاظت اطلاعات با آب پیاز··· 78‏

‏     آتش گلستان شد··· 78‏

‏     آزاده عراقی الاصل··· 79‏

‏     سکوت بی سابقه··· 79‏

‏     سکوت مطلق در اردوگاه و کل عراق··· 80‏


‏     عزاداری برنامه ریزی شده··· 80‏

‏     قصیده غم··· 81‏

‏     اعتقاد بیشتر می شد··· 82‏

‏     از سیدالخمینی برایمان صحبت کن··· 82‏

‏     چرا امام جام زهر بنوشد؟··· 83‏

علی اکبر گله دار عراقی‏··· 85‏

‏     اخلاق پزشکی··· 85‏

‏     تسلیم شدن دشمن··· 86‏

‏     مرگ بر منافق··· 87‏

‏     هراس دشمن··· 87‏

‏     عشق به امام··· 88‏

‏     ابوترابی جلوه ای از امام··· 88‏

‏     خط امام در مرام ابوترابی··· 89‏

‏     تنها وسیله ارتباطی با ایران··· 89‏

‏     تهیه عکس امام··· 90‏

‏     عشق وحدت آفرین··· 91‏

غلامرضا مظلومی‏··· 93‏

‏     جواب ظریف··· 93‏

‏     هراس دشمن··· 94‏

‏     جواب دندان شکن··· 94‏

‏     خمینی از جنس پیامبر(ص)··· 95‏

‏     نتیجه عکس··· 95‏

‏     محور برنامه ها··· 95‏

‏     اشک شوق··· 96‏

‏     سرودی که خوانده نشد··· 96‏


‏     عکس امام در دست مردم··· 97‏

‏     قلبهای سوخته··· 97‏

‏     پیشگیری دشمن··· 98‏

‏     پیروز جنگ··· 98‏

محمد شبان بابایی‏··· 99‏

‏     دانایی اسرای نوجوان··· 99‏

‏     فراموشی دشمن، امداد الهی··· 99‏

‏     نظارت بر کتک··· 100‏

‏     کار غیرقانونی در اردوگاه··· 100‏

‏     پیامهای امام چگونه می رسید؟··· 100‏

‏     اقرار فرمانده··· 101‏

‏     دعا برای شفای امام··· 101‏

‏     سخت ترین روز اسارت··· 102‏

‏     خبر حیات بخشی که نگهبان عراقی داد··· 102‏

‏     غذای دست نخورده··· 102‏

‏     تسلیت سرگرد عراقی··· 103‏

‏     گریه بچه ها در قبول قطعنامه··· 103‏

عیسی نریمیسایی‏··· 105‏

‏     دشمنی با امام··· 105‏

‏     اگر اینها را بکشید هم به خمینی دشنام نمی دهند··· 105‏

‏     بگویید خمینی فلان!··· 106‏

‏     بچه های ما کسانی نیستند که به امام ناسزا بگویند··· 107‏

‏     بیانات امام در آسایشگاهها می چرخید··· 107‏

‏     نیاز به فرمایشات پدربزرگ داریم··· 108‏

‏     برکت اسارت··· 108‏


‏     عشق به امام، پایه زندگی در اسارت··· 109‏

‏     عراقی ها ناامید می شدند··· 109‏

‏     پس به صدام فحش ندهید··· 110‏

‏     برخورد عراقی ها با نوجوان دوازده ساله··· 111‏

‏     تا نگویی مرگ بر امام، تو را از زندان خارج نمی کنیم··· 111‏

‏     دستاورد شکنجه ها··· 112‏

‏     روش تهیه عکس··· 112‏

‏     مقابل عکس امام رژه می رفتیم··· 112‏

‏     روش طراحی··· 113‏

‏     عکس امام در آسایشگاه موصل··· 113‏

‏     بهای سنگین··· 114‏

‏     فرمانده از خواب پرید··· 115‏

‏     گریه رفقا··· 118‏

‏     تختی که دائم به آسمان می رفت و دوباره بر می گشت··· 119‏

‏     در انتظار خبر··· 120‏

‏     خبر رحلت امام و حال جناب سرهنگ··· 121‏

‏     پس از فراق محبوب··· 121‏

‏     لحظات بی خودی··· 122‏

‏     سخنرانی ابریشمچی منافق··· 123‏

‏     صلح حدیبیه، پذیرش قطعنامه··· 123‏

‏     جبهه حق··· 124‏

‏     سخن گروه صلیب سرخ به آقای ابوترابی··· 124‏

‏     ابوترابی! حق با شماست!··· 124‏

‏     ما می دانیم شما و امام شما بر حق هستید··· 126‏

‏     محصول تربیت امام··· 126‏


‏     کلام امام را بدون تأمل نمی گذاشتیم··· 127‏

‏     دو ماه دیگر نوبت تان می شود··· 127‏

‏     گریه اسرا، بعد از خبر صلح··· 128‏

‏     بگذار چهار تا میخ هم در بدن یا سرمان برود!··· 129‏

‏     اگر سرم از بدنم جدا بشود به امام توهین نمی کنم··· 130‏

‏     استفاده مناسب از عکس صدام··· 130‏

‏     اسرار عشق به امام··· 131‏

‏     من مسیحی هستم اما به هموطن خود خیانت نمی کنم··· 132‏

‏     غیرت ایرانی··· 132‏

‏     غیرت ایرانی را نتوانستند بگیرند··· 133‏

علی اصغر صالح آبادی‏··· 135‏

‏     آماده برای پایداری··· 135‏

‏     انگیزه حرکت··· 136‏

‏     زندگی با خاطرات سبز··· 136‏

‏     هنر متعهد··· 137‏

‏     همراهی یا سکوت··· 137‏

‏     وعده حاج آقای ابوترابی··· 138‏

‏     اعتصاب به خاطر توهین··· 139‏

‏     گرفتن تعهدنامه کتبی··· 140‏

حسین مولایی راد‏··· 143‏

‏     اولین خواسته مأموران اردوگاه··· 143‏

‏     رسانه های اردوگاهی··· 143‏

‏     نذر برای سلامتی امام··· 144‏

‏     ختم امن یجیب و زیارت عاشورا··· 144‏

‏     شادی پس از اندوه··· 144‏


‏     کلاس نهج البلاغه··· 145‏

‏     زیارت غم انگیز مرقد امام··· 146‏

عباس سعادتی فر‏··· 147‏

‏     شکنجه مجروحین··· 147‏

‏     یادی از دو دکتر··· 148‏

‏     کلاسهای شبانه··· 149‏

‏     گروه سرود··· 149‏

‏     صلوات برای عکس امام··· 150‏

‏     تعجب عراقی ها··· 151‏

‏     هیچ کس با عراقی ها حرف نزند··· 151‏

‏     عراقی ها جرأت بروز خوشحالی شان را نداشتند··· 151‏

‏     خبر خوشحال کننده··· 152‏

‏     سربازی که به امام علاقه داشت··· 152‏

‏     ما مطیع امام هستیم··· 153‏

‏     عزل آقای منتظری··· 153‏

‏     همه برنامه ها متأثر از امام بود··· 153‏

‏     تفکر بعثیها درباره دین··· 154‏

‏     صحنه سازی عراقی ها را به هم ریختیم··· 154‏

‏     فتوای امام··· 155‏

حسین دشتی‏··· 157‏

‏     باید به امام توهین کنید··· 157‏

‏     خنده عراقی ها··· 157‏

‏     ترس افسر عراقی··· 158‏

‏     بهانه گیری عراقی ها··· 159‏

‏     عکس امام در روزنامه های عراقی··· 159‏


‏     روش تهیه عکس··· 160‏

‏     سربازی که با بقیه تفاوت داشت··· 160‏

‏     راز و نیاز··· 161‏

‏     سوگ بزرگ··· 161‏

‏     پدربزرگ··· 162‏

‏     اطاعت از امام··· 163‏

‏     عقده منافقین··· 163‏

علی قاسمی مقدم‏··· 165‏

‏     سالهای اسارت با عشق به امام··· 165‏

‏     خبر بیماری امام··· 165‏

‏     سخت ترین روزها··· 166‏

‏     مقاومت صحیح··· 166‏

‏     قسم به جان امام··· 167‏

‏     هنر در خدمت ارزشها··· 168‏

‏     پیامهای امام··· 168‏

جهانگیر صفری‏··· 171‏

‏     قدردانی از نعمتها··· 171‏

‏     مقاومت تا آستانۀ مرگ··· 172‏

‏     اسیر واقعی··· 172‏

‏     مرد باد امام!··· 173‏

‏     قهرمان کوچک··· 173‏

‏     چهل روز عزای عمومی··· 174‏

‏     نظر امام بر اساس مصلحت··· 174‏

محسن مهدوی نژاد‏··· 175‏

‏     واژه مقدس··· 175‏


‏     وصیتنامه امام··· 175‏

‏     گریه عشق··· 176‏

‏     ارزش پیام و سخن امام··· 176‏

‏     یاد و خاطره و عکس امام··· 177‏

‏     جرم نابخشودنی··· 177‏

‏     ضربه دوم··· 178‏

‏     روز مرگ اسیران··· 178‏

‏     توهین به امام ممنوع!··· 179‏

‏     رسوایی منافق··· 180‏

‏     اطاعت محض··· 181‏

قدمعلی اسحاقیان‏··· 183‏

‏     بوسه های دلنشین··· 183‏

‏     اولین خواستۀ نامناسب··· 183‏

‏     فقط یک خواسته!··· 184‏

‏     امام تو کجاست؟··· 184‏

‏     فاصلۀ جوی آب··· 185‏

‏     سرّ دلبران در حدیث دیگران··· 186‏

‏     عجب تفتیشی؟!··· 186‏

‏     اول زیارت امام، بعد زیارت خانواده··· 187‏

حبیب الله معصوم‏··· 189‏

‏     طلبکار امام··· 189‏

‏     خواسته بی نتیجه دشمن··· 190‏

‏     اعتراض فرمانده به سرباز عراقی··· 190‏

‏     عکس امام··· 190‏

‏     همه چیز به امام بر می گشت··· 190‏


‏     سرباز عراقی شیعه··· 191‏

‏     گریۀ فرمانده اردوگاه برای امام··· 191‏

‏     گروهبان عراقی دعوت به صبر می کرد··· 192‏

‏     قطرۀ اشک امام··· 192‏

‏     دایی··· 193‏

‏     گریه کردم تا عقده هایم باز شد··· 193‏

‏     تلخ تر از رحلت پدر··· 194‏

محمدمراد حمزه ای‏··· 195‏

‏     عیار عشق··· 195‏

‏     توقعی بیجا!··· 195‏

‏     تأثیر دو حرف حسابی··· 196‏

‏     بسیجی یا پاسدار؟!··· 198‏

‏     من هم می خواهم ببینم!··· 198‏

‏     دیدار آشنا··· 199‏

‏     عاشقانی بی پروا··· 199‏

‏     سزای ساده لوحی!··· 200‏

‏     دعایی بی آمین··· 200‏

‏     نامه ای به بلندای آفتاب··· 201‏

‏     جنگ برای جنگ؟...··· 203‏

‏     تصمیم امام تعیین کننده سرنوشت جنگ··· 204‏

‏     بوی هجران··· 205‏

‏     کمرهای شکسته··· 206‏

‏     وصف هجران و غربت··· 209‏

‏     بغضی در گلو··· 213‏

‏     پذیرش یتیمی··· 213‏


حسین شاکری فر‏··· 215‏

‏     اصرار دشمن··· 215‏

‏     شکنجه های قرون وسطایی··· 217‏

‏     افتخار بزرگ··· 218‏

‏     لذت بخش و روحیه دهنده··· 220‏

‏     لطف خدا و اولیای الهی··· 220‏

‏     مصیبت بزرگ··· 222‏

محمد خطیبی‏··· 225‏

‏     تردید و تکذیب!··· 225‏

‏     وداع خورشید··· 225‏

‏     عقب نشینی دشمن··· 226‏

‏     پایداری و مقاومت··· 227‏

‏     عشق جاودان··· 228‏

‏     امام شما یک شخص معمولی نبود··· 228‏

‏     هرگز فراموشت نمی کنیم··· 229‏

عبدالکریم مازندرانی‏··· 231‏

‏     اردوگاه پر از خمینی است!··· 231‏

‏     ما به سید توهین نمی کنیم··· 232‏

‏     مرگ بر سیدی!··· 233‏

‏     از عهده برآمدیم··· 233‏

‏     شما آدم نمی شوید!··· 233‏

‏     فعالان سیاسی··· 234‏

‏     می خواهیم ارزشها را از بین ببریم··· 234‏

‏     می خواستند ریشه را بزنند··· 234‏

‏     ستوان روشنفکر و عصبانی··· 235‏


‏     مگر خوابش را ببینی!··· 235‏

‏     تأثیر امام بر نسلهای آینده··· 236‏

‏     حرکت خوبِ نقیب رضا··· 236‏

‏     روز سخت··· 237‏

‏     رؤیای صادقه··· 238‏

‏     امام هرچه می گفت تبدیل به فرهنگ می شد··· 238‏

‏     دستوراتی که قانون بود··· 239‏

‏     غمبارترین خبر··· 239‏

‏     مرگ بر ضد خمینی··· 240‏

‏     نماز جمعه هم می خواندیم··· 240‏

‏     عکسی به اندازه یک بند انگشت··· 241‏

‏     پیشانی بندها را به ایران آوردیم··· 241‏

عباس کلیایی‏··· 243‏

‏     شعاری بر علیه فطرت··· 243‏

‏     حرس خمینی ها··· 243‏

‏     لباس خمینی، لباس پیامبر(ص)!··· 244‏

‏     خمینی اسد··· 244‏

‏     فتح اسرائیل··· 245‏

مصطفی محمدی نجف آبادی‏··· 247‏

‏     اولین کتکها··· 247‏

‏     پیروزی پس از مقاومت··· 248‏

‏     نقاشی عکس امام بر روی دیوار··· 250‏

‏     ساعتها با عکس امام··· 251‏

‏     تحلیل اندیشه های امام··· 251‏

‏     سخنان امام در بین شاخ و برگها··· 252‏


‏     تفرقه، هدف دشمن··· 252‏

‏     ثمرات وحدت··· 253‏

‏     رضایت امام، آرزوی اسیران··· 253‏

‏     هدیه سهمیه غذا به نیت شفای امام··· 254‏

‏     روزه نذری··· 254‏

‏     شادی دشمن و غم اسیران··· 255‏

‏     داستان آیۀ نبأ··· 256‏

‏     بهای بهشت··· 256‏

‏     سخت ترین روزهای اسارت··· 258‏


‎ ‎