فهارس
فهرست اماکن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) - گروه تاریخ (تدوینگر)

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

فهرست اماکن

آبادان‏ 39، 157‏

آمریکا‏ 50، 148‏

اردوگاه الانبار‏ 55، 85، 86‏

اردوگاه 13 الرمادیه‏ 190‏

اردوگاه 10 الرمادیه‏ 198‏

اردوگاه العماره‏ 29، 85‏

اردوگاه بین القفسین‏ 184‏

اردوگاه 17 تکریت‏ 190، 191‏

اردوگاه 11 تکریت‏ 225، 226، 232،‏‎ ‎‏234، 235، 237‏

اردوگاه رمادیه‏ 28، 86، 121، 172‏

اردوگاه صلاح الدین پنج‏ 86‏

اردوگاه ملحق‏ 226، 236‏

اردوگـاه موصــل چهــار‏ 47، 49،‏‎ ‎‏52،‏‏ ‏‏89، 108، 137، 167، 173، 178،‏‎ ‎‏179‏

‎[[column]]‎

‎[[column]]‎


اردوگاه موصل دو‏ 86، 132، 178‏

اردوگاه موصل دو قدیم‏ 109، 114‏

اردوگاه موصل یک‏ 15، 39، 48، 49، 73،‏‎ ‎‏109، 172‏

اردوگاه نوزده‏ 236‏

اردوگاه هجده‏ 226، 227، 228، 232،‏‎ ‎‏234، 236، 237، 240‏

اصفهان‏ 100، 153، 158، 181، 183،‏‎ ‎‏247‏

امیدیه‏ 105‏

اهواز‏ 71، 148‏

ایران‏ 4، 5، 9، 10، 18، 22، 23، 25، 27،‏‎ ‎‏28، 31، 32، 33، 35، 36، 39، 40، 42،‏‎ ‎‏43، 46، 47، 50، 55، 57، 60، 65، 66،‏‎ ‎‏67، 71، 72، 73، 74، 75، 77، 79، 80،‏‎ ‎‏82، 83، 85، 89، 91، 93، 97، 98، 99،‏

‏100، 101، 102، 105، 113، 114،‏‎ ‎‏120، 123، 124، 125، 126، 127،‏‎ ‎‏135، 136، 138، 143، 146، 147،‏‎ ‎‏148، 149، 150، 151، 153، 155،‏‎ ‎‏157، 161، 162، 163، 165، 168،‏‎ ‎‏171، 175، 176، 177، 178، 180،‏‎ ‎‏183، 187، 189، 195، 198، 203،‏‎ ‎‏205، 213، 215، 225، 227، 228،‏‎ ‎‏229، 231، 235، 238، 241، 243،‏‎ ‎‏245، 247، 254، 255‏

ایلام‏ 39‏

بصره‏ 49، 111، 115، 130، 135، 176‏

بغداد‏ 12، 14، 85، 132، 145، 176، 177،‏‎ ‎‏184، 185‏

بوشهر‏ 228، 240‏

بهبهان‏ 96، 113‏

بهشت زهرا‏ 229‏

بیمارستان الرشید‏ 85‏

بیمارستان قلب تهران‏ 118‏

بیمارستان کهبانیه‏ 85‏

بین الحرمین‏ 59‏

تاکستان‏ 9‏

تهران‏ 93، 146، 148، 186، 187، 217،‏‎ ‎‏243‏

جزیره مجنون‏ 175‏

‎[[column]]‎

‎[[column]]‎


جماران‏ 136‏

حرم امام حسین(ع)‏ 43، 59‏

حرم حضرت ابوالفضل(ع)‏ 43، 59، 86،‏‎ ‎‏199‏

حورالعظیم‏ 183‏

خانقین‏ 10‏

خرم آباد‏ 79‏

خرمشهر‏ 35، 148‏

دانشگاه بغداد‏ 115‏

دزفول‏ 14، 25، 148، 149، 157‏

دشت عباس‏ 77‏

دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی‏ 50‏

ذوبیدات‏ 147‏

رفسنجان‏ 256‏

زنجان‏ 55، 175‏

زندان الرشید بغداد‏ 106‏

زندان بغداد‏ 138‏

ژنو‏ 68‏

سبزوار‏ 135‏

سلیمانیه‏ 195‏

سه راهی جفیر‏ 93‏

شلمچه‏ 165، 225، 231‏

شوروی‏ 60‏

شوش‏ 71، 85‏

شهرکرد‏ 47‏


شیراز‏ 77‏

عراق‏ 2، 12، 19، 23، 26، 28، 36، 42،‏‎ ‎‏57، 75، 80، 88، 92، 105، 113، 114،‏‎ ‎‏130، 138، 140، 147، 152، 177،‏‎ ‎‏180، 194، 203، 255‏

عین خوش‏ 25‏

فاو‏ 243، 247‏

فرودگاه مهرآباد‏ 187‏

فکه‏ 157، 171، 215‏

قزوین‏ 227‏

قصرشیرین‏ 9‏

قلعه‏ 236، 240‏

قم‏ 85، 99، 147، 165، 189، 214‏

کاشان‏ 51‏

کربلا‏ 23، 43، 59، 86، 97، 140، 141،‏‎ ‎‏150، 199، 205‏

کرمان‏ 65‏

کرمانشاه‏ 20، 146، 195، 210، 246‏

کوشک‏ 105‏

گرگان‏ 231‏

گیلان‏ 65‏

گیلانغرب‏ 55، 99‏

لرستان‏ 79‏

مازندران‏ 65‏

‎[[column]]‎

‎[[column]]‎

مرقد امام‏ 23، 24، 46، 138، 146، 187،‏
‏214، 229‏

مشهد‏ 68، 96، 211‏

مندلی‏ 10‏

موصل‏ 176‏

مهران‏ 40، 189‏

نجف‏ 18، 29، 42، 43، 44، 150‏

نجف آباد‏ 181‏

نورآباد ممسنی‏ 215‏

نوشهر‏ 225‏

همدان‏ 143، 171‏

‏ ‏