مقدمه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) - گروه تاریخ (تدوینگر)

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

مقدمه

‏ای از بهشت جزوی و از رحمت آیتی‏

‏حق را به روزگار تو با ما عنایتی‏

‏گفتم نهایتی بُوَد این درد عشق را‏

‏هر صبحدم می کند از نو بدایتی‏

‏معروف شد حکایتم اندر جهان و نیست‏

‏با تو مجال آنکه بگویم حکایتی‏

‏من در پناه لطف تو خواهم گریختن‏

‏فردا که هر کسی رود اندر حمایتی‏

سعدی

‏ ‏

‏یاد امام با یادکرد لحظه لحظه دفاع مقدس عجین شده است. آن سان که بی او محتوای‏‎ ‎‏دفاع مقدس نقص و کاستی می پذیرد و هویت خویش از کف می دهد. عنصر اساسی‏‎ ‎‏حیات مادی و معنوی آزادگان سرافراز ما در اسارتگاههای مخوف رژیم بعث نیز همین‏‎ ‎‏بوده است؛ نفحه ای رحمانی که آتش بیداد و قساوت و نفرت میراث داران بابل را بر‏‎ ‎‏ابراهیم رَوِشان عرصه جهاد و شهادت گلستان می ساخت و بر آنان برداً و سلاماً می شد.‏

‏در و دیوار اردوگاههای اسرای جنگی، از بغداد و تکریت و موصل و انبار گرفته تا‏‎ ‎‏بعقوبه و رمادیه، هنوز تپش قلبهای پاکی را در یاد دارند که در هر حرکتی، کلمه امام و‏‎ ‎‏کلام امام را به دورترین مویرگها و انتهایی ترین سلولها می رساندند و کلبه احزان جسم‏‎ ‎‏دردمند و نحیف آزادگان ما را بیت السرور عشق و دلدادگی می ساختند. ‏

‏بی اغراق، می توان گفت در طول سالیان دراز اسارت هیچ واژه اساسی ای، نفیاً و‏‎ ‎‏اثباتاً، به اندازه واژه خمینی از سوی دوست و دشمن به کار نرفته است. دشمنی که‏‎ ‎‏دریافته خمینی تنها یک شخص نیست، بلکه اندیشه ای است پیشرو و فراگیر که مظهر‏‎ ‎‏همه خوبیهاست و هر چه استقامت و مبارزه و جهاد و شهادت است از او جریان می یابد‏‎ ‎‏و به او باز می گردد. ‏

‏در اردوگاههایی که داشتن عکسی از امام یا تبلیغ افکار و اندیشه های ایشان‏

‏نابخشودنی ترین جرمها محسوب می شود و شدیدترین مجازاتها را در پی دارد و محک‏‎ ‎‏شناخت ایمان افراد، میزان ارادتشان به امام است و پل گذر از دوزخ شکنجه به بهشت‏‎ ‎‏عافیت توهین به اوست، کدام اسیر جنگی را در دنیا می شناسیم که دل به طوفان بلا دهد‏‎ ‎‏و سکوت اختیار کند یا جواب عکس دهد. دنیا چنین استقامتی را در یاد ندارد، اما‏‎ ‎‏شکنجه گاههای عراق از میان صدای فرو آمدن کابلها و شلاقها و برآمدن فریادها و‏‎ ‎‏ضجه ها و سوزها این زمزمه را به خاطر سپرده است که:‏

ترک جان عزیز بتوان گفت  ‎ ‎ترک یار عزیز نتوانیم

‏آزادگان ما تاریخ دوران اسارت اند؛ تاریخی شفاهی که می توان آنها را ثبت کرد و‏‎ ‎‏برای آیندگان به یادگار گذاشت. آنچه به واقع بر این سروهای آزاد وطن رفته است قابل‏‎ ‎‏گفتن یا نوشتن نیست.‏

‏هر جنگی دو روایت دارد: روایت حماسی و روایت ایمانی. ما در روایت حماسی‏‎ ‎‏دفاع مقدس بسیار بیشتر از روایت ایمانی آن تلاش کرده ایم. در حالی که این ایمان‏‎ ‎‏رزمندگان و اهداف و باورهای آنان است که حماسه را می سازد و به آن شکلی متفاوت از‏‎ ‎‏سایر حماسه ها می بخشد. در این اثر، تلاش کرده ایم روایت ما از ایمان آزادگان به اندازه‏‎ ‎‏روایت حماسه آنان پررنگ باشد.‏

‏نکته دیگر اینکه امام را نمی توان از پیروانش جدا کرد. از این رو، هنوز بسیاری از‏‎ ‎‏آزادگان ما سوگوار آن روح خدایی اند؛ هنوز در حسرت دیداری دوباره اند و آرزو‏‎ ‎‏می کنند آن امید روزهای اسارت که بعد از آزادی نیز برآورده نشد روزی اجابت شود و‏‎ ‎‏فراق و پریشانی یاران به جمعیت و دیداری دیگر بدل شود؛ زیرا:‏

از آن بهتر از آن خوشتر نباشد  ‎ ‎دمی که می رسد یاری به یاری

حافظ

‏ ‏

کتاب حاضر

‏کتابی که در دست شماست بیان روزگار زیستن در دوزخ اسارت است؛ ناگفته ها و‏‎ ‎‏ناشنیده های 29 تن از آزادگان دلیر ما را در این کتاب خواهید خواند که همگی درباره‏

‏دوران اسارت و رابطه عمیق آن با امام خمینی(س) سخن گفته اند. در واقع محور اصلی‏‎ ‎‏کتاب نقش امام و حضور ایشان در جان و دل اسرای ایرانی است.‏

‏همچنان که از متن این اثر برمی آید، این کتاب حاصل مصاحبه های حضوری با‏‎ ‎‏گروهی از آزادگان است که پس از استخراج از نوار به شکلی که متناسب برای درج در‏‎ ‎‏یک کتاب مستقل باشد، سامان یافته است.‏

‏ترتیبی که برای بیان خاطرات انتخاب شده بر اساس زمان اسارت است؛ یعنی آنان‏‎ ‎‏که زودتر به اسارت درآمده اند و طبیعتاً دوران اسارت بیشتری داشته اند بر دیگران پیشی‏‎ ‎‏گرفته اند.‏

‏ناگفته نگذاریم که این خاطرات در حقیقت، پاسخ برادران آزاده ما به پرسش هایی‏‎ ‎‏بوده است که در ادامه خواهند آمد. در ویرایش کتاب متن سؤال ها حذف شده است، در‏‎ ‎‏عوض تیترهایی برای خاطرات انتخاب شده تا موضوع هر خاطره معین باشد.‏

‏1. آیا شما مواردی از توهین دشمن به حضرت امام در ابتدای اسارت به خاطر‏‎ ‎‏دارید؟‏

‏2. آیا مواردی از اجبار دشمن به توهین به حضرت امام به یاد دارید؟‏

‏3. آیا شما شاهد ارادت و ابراز علاقه دشمن و یا به بزرگی یاد کردن از امام بوده اید؟ ‏

‏4. به منظور نشر اندیشه های امام چه فعالیت هایی در اسارت انجام می گرفت؟‏

‏5. شما در اسارت برای دست یابی به کلام و سخن امام و نیز عکس ایشان چه‏‎ ‎‏تلاشهایی می کردید؟‏

‏6. شما از خبر بیماری و رحلت حضرت امام به چه صورتی مطلع شدید و چه‏‎ ‎‏برنامه هایی در این رابطه داشتید؟‏

‏این پژوهش توسط مؤسسه فرهنگی پیام آزادگان دفتر قم صورت گرفته است که در‏‎ ‎‏این رابطه از تلاش ارزنده روحانی آزاده آقای حسین شاکری فر (مسئول دفتر قم) و دیگر‏‎ ‎‏روحانیون آزاده آقایان: اصغر زاغیان و عبدالرسول میرزا تشکر و قدردانی می شود.‏

مؤسسه فرهنگی پیام آزادگان


‏ ‏