محمد شبان بابایی
فراموشی دشمن، امداد الهی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) - گروه تاریخ (تدوینگر)

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

فراموشی دشمن، امداد الهی

‏یک شب، عراقی ها به آسایشگاه ما آمدند و وسایل ما را گشتند. بعد، ما را جمع کردند و‏‎ ‎‏پرسیدند: ارشد شما کیست؟ من خودم را معرفی کردم. گفتند: حالا که رئیس تو هستی،‏‎ ‎‏پس اول تو شعار بده تا بقیه هم پیروی کنند. موقعیت من در آنجا خیلی بد و حساس بود.‏‎ ‎‏هر روز هم به بهانه های مختلف کتک می خوردم و اذیت می شدم؛ چون برای عراقی ها‏‎ ‎‏شناخته شده بودم. برای همین، وقتی بلند شدم و مقابل بچه ها ایستادم گفتم: خدایا،‏‎ ‎‏کمک کن من با مشکل روبه رو نشوم. خودت آبرویم را حفظ کن! در همین لحظه، سرگرد‏‎ ‎‏عراقی دستور داد که ما را بیاورند داخل حیاط تا شعار بدهیم. وقتی رفتیم داخل حیاط‏‎ ‎‏انگار فراموش کردند که از ما بخواهند شعار بدهیم. خلاصه خدا کمک کرد و ما نجات‏‎ ‎‏پیدا کردیم. ‏

‎ ‎