محمد شبان بابایی
پیامهای امام چگونه می‌رسید؟
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) - گروه تاریخ (تدوینگر)

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

پیامهای امام چگونه می‌رسید؟

‏در اسارت، بعضی افراد نامه هایی به ایران می فرستادند و پیامهای امام را به وسیله پاسخ‏

‏همین نامه ها دریافت می کردند. حتی ممکن بود پیامها در چند نامه بیاید. بچه ها از این‏‎ ‎‏نامه ها پیامهای امام را جمع می کردند. این پیامها مایه قوت قلب ما بود. چون ما هیچ‏‎ ‎‏اطلاعی از بیرون نداشتیم و در این چند سال حتی نمی دانستیم آن طرف سیم خاردار چه‏‎ ‎‏خبر است. اطلاعات ما در حد دروغهایی بود که از رادیو عراق پخش می شد، یا تحلیلها‏‎ ‎‏و تفسیرهایی بود که بچه ها از اخبار روزنامه های عراقی می کردند. بجز این، ما هیچ‏‎ ‎‏اطلاعی از وضع ایران نداشتیم، لذا پیامهای امام و دیگر مسئولان نظام برای ما مفید و‏‎ ‎‏روحیه دهنده بود. این پیامها بچه ها را شارژ می کرد و به آنها امیدواری می داد.‏

‎ ‎