محمد خطیبی
پایداری و مقاومت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) - گروه تاریخ (تدوینگر)

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

پایداری و مقاومت

‏یادم هست یک جوان بسیجی از اهالی قزوین با ما بود که به ایشان علی قزوینی می گفتیم.‏‎ ‎‏وقتی ایشان به اردوگاه هجده آمد، امام رحلت کرده بودند. عراقی ها از ایشان خواسته‏‎ ‎‏بودند تا علیه امام شعار بدهد، ولی وی قبول نکرده بود. عراقی ها هم آتش روشن کرده‏‎ ‎‏بودند و گرفته بودند جلوی صورت او و گفته بودند: باید شعار بدهی. اما هر کاری کرده‏

‏بودند زیر بار نرفته بود و شعار نداده بود.‏

‎ ‎