عباس کلیایی
شعاری بر علیه فطرت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) - گروه تاریخ (تدوینگر)

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

شعاری بر علیه فطرت

‏عراقی ها از ما می خواستند به امام توهین کنیم و علیه ایشان شعار دهیم و در حین‏‎ ‎‏نظام جمع و خبردار این شعارها را بدهیم؛ اما بچه ها خیلی مقاومت می کردند و هیچ گاه‏‎ ‎‏خواسته دشمن محقق نمی شد؛ مثلاً، آنها از ما می خواستند که بگوییم مرگ بر خمینی؛‏‎ ‎‏ما فقط کلمۀ خمینی را بلند می گفتیم و بقیه شعار را حرفهای نامربوط می زدیم و داد و‏‎ ‎‏بیداد می کردیم و در آن جمعیت کسی هم متوجه نمی شد که ما چه می گوییم. وقتی آنها‏‎ ‎‏می خواستند ما این شعار را تکرار کنیم، ما باز همان برنامه را پیاده می کردیم. گاهی‏‎ ‎‏اوقات، عراقی ها کنار یک نفر می ایستادند و از او می خواستند که شعار بدهد، ولی او‏‎ ‎‏امتناع می ورزید یا شعار را درست نمی گفت و آنها او را زیر ضربه های کابل و شلاق‏‎ ‎‏می گرفتند.‏

‎ ‎