مصطفی محمدی نجف آبادی
رضایت امام، آرزوی اسیران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) - گروه تاریخ (تدوینگر)

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

رضایت امام، آرزوی اسیران

‏در طول اسارت، بچه ها همیشه افتخارشان به این بود که به حرف امام گوش کرده اند و به‏‎ ‎‏جبهه آمده اند و به خاطر اطاعت از امام، این مصائب و رنجها را تحمل کرده اند. آنها هیچ‏‎ ‎‏نگرانی و دلخوری ای نداشتند و سختیها را تحمل می کردند. بعضی مواقع هم که عرصه‏‎ ‎‏بر آنان تنگ می شد و سختیها و فشارها و کتکها و کمبودها زیاد می شد، به امام فکر‏‎ ‎‏می کردند و سخنی از سخنان ایشان را به یاد می آوردند و دلخوشی شان این بود که امام از‏‎ ‎‏دستشان راضی است.‏

‏بچه ها فقط با یاد امام رنجهای اسارت را تحمل می کردند و اینها همه نشان دهنده‏

‏نفوذ کلام امام و میزان حرف شنوی بچه ها از امام و ولایت پذیری آنها بود. آری، بچه ها با‏‎ ‎‏این امید که اگر روزی از اسارت آزاد شدیم و به ایران بازگشتیم، امام از ما راضی است،‏‎ ‎‏روحیه خود را حفظ می کردند.‏

‎ ‎