مصطفی محمدی نجف آبادی
هدیه سهمیه غذا به نیت شفای امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) - گروه تاریخ (تدوینگر)

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

هدیه سهمیه غذا به نیت شفای امام

‏ما بیماری حضرت امام را از طریق روزنامه فهمیدیم. وقتی بچه ها مطلع شدند که امام در‏‎ ‎‏بیمارستان بستری شده اند، واقعاً ناراحت شدند و غم و اندوه، چهره همه را ـ چه آنهایی‏‎ ‎‏که به امام ارادت خاص داشتند و چه آنها که به امام بی تفاوت بودند ـ گرفته بود. گویی‏‎ ‎‏همه امیدشان را از دست داده بودند. در آن زمان، روحیه بچه ها بسیار ضعیف شده بود.‏‎ ‎‏ما برای اینکه بچه ها روحیه اولیه خود را به دست بیاورند، در آسایشگاهها برای شفای‏‎ ‎‏حضرت امام دعا می کردیم و مراسم مختلفی می گرفتیم. بچه ها هم نذرهای زیادی‏‎ ‎‏کردند و دو نفر دو نفر برای شفای امام جلسه دعا گرفتند. همه، فعالیتهای فرهنگی شان را‏‎ ‎‏کنار گذاشته بودند و فقط متوجه این بودند که برای حضرت امام دعا کنند و مراسم‏‎ ‎‏بگیرند.‏

‏یکی از برنامه هایی که بچه ها برای شفای حضرت امام داشتند این بود که نذر‏‎ ‎‏می کردند سهمیه غذای خود را به بچه هایی که ناراحتی معده یا زخم معده داشتند یا نیاز‏‎ ‎‏به غذای بیشتر داشتند بدهند. این کار تعجب عراقی ها را برانگیخته بود و نمی دانستند ما‏‎ ‎‏به چه منظور این کار را می کنیم؛ لذا به ما می گفتند: به همه غذا داده ایم؛ چرا شما غذای‏‎ ‎‏خودتان را به آنها می دهید؟ ما هم می گفتیم: نه، آنها نیاز به غذا دارند. بچه ها، به همین‏‎ ‎‏ترتیب، برای شفای امام روزه می گرفتند.‏

‎ ‎